Reisevilkår

Reisevilkår

Reisevilkår Singelturer.no/ Solheim Event og Reiser AS

 

Reisevilkårene inngår som en del av reiseavtalen. Dette er grunnlag for dine rettigheter som reisende og våre som arrangør.

 

 

Bindende påmelding

 

Påmelding til våre arrangementer er bindende. Du får igjen pengene ved sykdom, av din reiseforsikring. Vi er medlem av Reisegarantifondet!

 

 

Bestilling og betaling

 

Solheim Event og Reiser AS er et reisebyrå. Når du booker din reise hos oss bekrefter du samtidig at du har lest og godkjent våre reisevilkår. Når vi mottar din bestilling, så booker Solheim Event og Reiser AS både hotell og fly for deg i ditt navn. Det betyr at reisen er bindende for den/de bestillingen omfatter, og også for Solheim Event og Reiser AS som bestiller fly og hotell.

Solheim Event og Reiser AS selger sammensatte reiser og har ikke adgang til å kansellere flybilletter eller hotellopphold etter bestilling! Alt må betales i sin helhet av oss. Deriomot er du som bestiller reise sikret av reiseforsikring dersom du har dette, ved sykdom. Du får en bekreftelse fra oss om at din reise er betalt, som kan brukes overfor forsikringsselskapet ved sykdom.

Stort sett betaler man likevel kun depositum på våre reiser, før restsum betales 6 uker før reisen. Ved å godta våre reisevilkår har du også godtatt bindende påmelding for hele den fakturerte sum.

 

 

Deltakerens ansvar

 

Deltakeren kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser.

 

Ødeleggelser på hotellrom, og at man reiser uten å betale regningen på mat og drikke faktureres i sin helhet deltakeren.

 

Etter bestilling av reisen vil du motta en reisebekreftelse. Det er viktig at du sjekker at dato og reise stemmer med det du har bestilt. Sjekk også at navn er korrekt stavet og stemmer med navnet slik det er skrevet i passet. Ved eventuelle feil må det meldes fra umiddelbart etter mottagelse av bekreftelsen. Det er deltagerens ansvar å kontrollere at billettene er korrekte. Eventuelt feilstavet navn, som ikke er meldt fra om ved mottakelse av reisebekreftelsen, kan medføre en kostnad ved en eventuell navneendring, som vil bli belastet deltageren.

 

Overdrevent fyll og bruk av rusmidler kan føre til bortvisning fra hotellet/hytte. Dårlig oppførsel, og negativitet i gruppa kan føre til utestengelse fra gruppa. Brudd på reglementet medfører ingen erstatningskrav. Man må selv dekke hotell og transport om man må flytte bostedet grunnet brudd på reglene.

 

Deltaker er selv ansvarlig til å bringe ny covidtest som er gyldig for reisen om det kreves på destinasjonen. I tillegg vil utgifter til hotell ved covid 19 smitte måtte dekkes av din forsikring.

 

 

Covidrestriksjoner og smittehåndtering!

 

Jeg samtykker at Solheim event og reiser kan hurtigteste meg på arrangementer i Norge som krever det. Ved positiv test kan man bli på rommet eller/og få erstatning fra forsikringen for at man går glipp av arrangementet. Solheim event og reiser er ikke erstatningspliktig om du kommer selv om du er syk.
Du plikter å være hjemme ved feber og luftveisinfeksjoner.

Hurtigtestene dekkes av Solheim event og reiser. De tas forsiktig rett innenfor nesebor og tar 15 min å få svar. Hold avstand til andre mens du venter.

 

Forbehold og fotografering

 

Som deltaker kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til Singelturer’s egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette, helst før turen starter.

 

Tar du bilder av enkeltpersoner spør man gjerne vedkommende om det er greit å dele på sosiale media. Gruppebilder gjelder egne regler.

 

 

Reiseforsikring

 

Reiseforsikring er en nødvendighet ved reise til utlandet. En reiseforsikring er en omfattende forsikring og gir rettigheter ved tyveri, ulykker, sykdom, streik og lignende. Vi anbefaler alle våre kunder å tegne reiseforsikring.

 

 

Avlysning av arrangement

 

Arrangøren kan avlyse et arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, sykdom, for få tilmeldte, flystreik, hotellkonkurs, mangel på turleder eller lignende. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne snarest. Du må benytte din reiseforsikring for hendelser som er utenfor Solheim Event og Reiser AS sin kontroll, som nevnt over.

 

 

Avbestilling

 

Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er Singelturer og Solheim Event og Reiser AS ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden. Forsinkelser, streik og ekstremvær dekkes av din egen reiseforsikring, og Solheim Event og Reiser AS står ikke ansvarlig for dette.

Sykdom før, under eller etter ferien dekkes av din reiseforsikring, og Solheim Event og Reiser AS står ikke ansvarlig.

 

Forbehold om endringer

 

Det tas forbehold om uforutsette prisendringer vedrørende transportomkostninger, endringer i offentlige skatter/avgifter, brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer i lufthavn eller valutakurser som er anvendt i prisberegningen. Det tas også forbehold om endringer i programmet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen. Det kan også bli foretatt mindre justeringer i dag til dag programmet. Det tas også forbehold om at nevnt instruktør/leder kan bli syk, vedkommende erstattes da av en med like gode ferdigheter og det gis ikke anledning å avbestille reisen grunnet endring i leders navn. Solheim event & reiser AS er ikke ansvarlig om flyselskapet leier inn fly fra andre leverandører etter bestilling.

 

 

Tilslutningsfly

 

Ved forsinkelser/endringer slik at du ikke når gruppens fly på utreisen eller ditt tilslutningsfly på hjemreisen, er du selv ansvarlig for å dekke kjøp, eller endre ny billett til/fra destinasjonen.

 

 

Europisk helsekort

For reise i Europa er det nødvendig å medbringe Europeisk Helsetrygdkort, samt reiseforsikring må tegnes. Kortet kan bestilles på trygdekontoret eller på www.nav.no  Vi kan også være behjelpelig med å tegne egen forsikring i Bulgaria via eget forsikrings-selskap for de som ønsker dette i forbindelse med covid 19.

 

Vi ønsker deg velkommen som deltaker og ser frem til å møte deg!

 

 

Mvh Lisbeth Solheim
Solheim Event og Reiser AS

Trondheimsvegen 96

2050 Jessheim

+47 932 37 520

org.nr: 998 206 596